Göteborg, Sweden

Boulebar Göteborg söker: Bouleguider

Du kan vara boulenörd sedan innan eller helt grön i gamet, det spelar ingen roll. Vi ser till att du lär dig allt om boulens grusiga värld. Som bouleguide står du i centrum. Under det vi kallar event pratar du för större grupper och lär dem att spela boule. Du genomför en tävling och använder alla teknik och taktik-tips du kan för att guida dina gäster!

Här har vi listat egenskaper och erfarenheter som är viktiga för att vi skall trivas ihop:
- Du är social och nyfiken
- En klippa på att prata med och framför människor
- Serviceminded

Det är meriterande om:
- Du har jobbat inom service eller med människor tidigare
- Har spelat boule förut

ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Var: Boulebar Rosenlund, Göteborg
Anställningsform: Heltid, Deltid samt extra vid behov
När: Efter överenskommelse

Vi är anslutna till kollektivavtal.

OM OSS
Vi erbjuder en spännande arbetsplats med massor av glädje och omtanke. Precis som samhället så står Boulebar inför ett spännande år. Nu är vi cirka 200 anställda på tolv Boulebarer i Sverige, Danmark och UK. Och resan har bara börjat. Vissa skulle nog kalla oss nördar. Men hela grejen handlar om kärlek till människor. Mellan oss i bolaget och till alla som besöker oss. Företagets grundvärderingar har följt med sedan starten 2000 och genomsyrar hela verksamheten. Boulebar bygger på glädje, nyfikenhet och äventyr. Eller som vi själva säger: frihet, gemenskap och ett glas Pastis.

Känner du igen dig i beskrivningen, ansök redan idag. Urvalet sker löpande. Frågor; skicka ett mail till lava.franck@boulebar.se
Vi ser fram emot att höra mer från dig!

Boulebar Gothenburg looking for: Guide de Pétanque

You can be a boule nerd or completely new in the game, it does not matter. We make sure you learn all about the gravelly world of boule. As a bouleguide, you are in the center. During what we call events, you talk in front of larger groups and teach them to play boule. You make a competition where you use all your technical and tactical tips to guide your guests!

Here we have listed characteristics and experiences that are important for us to thrive together:
-You are social and curious
-Great at talking to and in front of people
-Serviceminded

It is a merit if:
-You have worked in service or with people before
-You have played Boule before

TERMS OF EMPLOYMENT
Where: Boulebar Rosenlund, Gothenburg
Form of employment: Fulltime, Part time, Extra
When: After agreement

We are connected with the collective agreements.

ABOUT US
We offer an exciting workplace with lots of joy and care. Just like society: boulebar is facing an exciting year. We are now about 200 employees at twelve Boulebars in Sweden, Denmark and UK. And the journey has just begun. Some would probably call us nerds. But the whole thing is about love for people. Between us in the company and to everyone who visits us. The company's core values have followed since the start in 2000 and have been the ground pillars of the entire business. Boulebar is based on joy, curiosity and adventure. Or as we ourselves say: freedom, togetherness and a glass of pastis.

Do you recognize yourself in the description, apply today. The selection is ongoing. Questions? Send an email to lava.franck@boulebar.se
We look forward to hearing more from you!Return Apply for job!

Göteborg

Rosenlundsgatan 8
411 20 Göteborg
Sweden