Malmö, Sweden

Boulebar Malmö söker: Hovmästare

Vi söker hovmästare till Boulebar i Malmö!

I rollen leder du teamet i restaurangen och ansvarar för verksamheten under ditt skift. Du planerar kvällen, håller briefing och ser till att personalen vet vad som förväntas av dem under service, samt ger löpande feedback.
Vi tror att du tycker som vi, att service alltid står i fokus och att du på riktigt älskar människor. Tillsammans jobbar vi varje dag för att utvecklas och erbjuda våra gäster en unik upplevelse!

Egenskaper och erfarenheter som är viktiga för att vi ska trivas ihop:
- Du har god förmåga av att leda ett team under service
- Du är van att bemöta gäster och att säkerställa att hela deras vistelse blir riktigt bra
- Du är strukturerad, lösningsorienterad och har god förmåga att ha en helhetssyn över hela restaurangen
- Du har minst 2 år erfarenhet av rollen som hovmästare eller en liknande ledarroll

ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Var: Boulebar Drottningtorget & Boulebar Folkets Park, Malmö
Anställningsform: Visstidskontrakt på deltid, samt extra vid behov
När: Efter överenskommelse

Vi erbjuder friskvårdsbidrag, skobidrag och är anslutna till kollektivavtal.

OM OSS
Vi erbjuder en spännande arbetsplats med massor av glädje och omtanke. Precis som samhället så står Boulebar inför ett spännande år. Nu är vi cirka 200 anställda på tolv Boulebarer i Sverige, Danmark och UK. Och resan har bara börjat. Vissa skulle nog kalla oss nördar. Men hela grejen handlar om kärlek till människor. Mellan oss i bolaget och till alla som besöker oss. Företagets grundvärderingar har följt med sedan starten 2000 och genomsyrar hela verksamheten. Boulebar bygger på glädje, nyfikenhet och äventyr. Eller som vi själva säger: frihet, gemenskap och ett glas Pastis.

Känner du igen dig i beskrivningen, ansök redan idag! Urvalet sker löpande.
Har du frågor? Kontakta mig på cornelia.osterlund@boulebar.se

Vi ser fram emot att höra mer från dig!

We are looking for head waiters for Boulebar in Malmö!

The role entails leading the team at the restaurant and being responsible for the business during your shift. You plan the evening, do briefing and make sure that all staff members know what is expected of them during service, and give continuous feedback.
We believe that you think like us, that service is always in focus and that you really love people. Together we work every day to develop and offer our guests a unique experience!

Here we have listed characteristics and experiences that are important for us to thrive together:
- You have a good ability to lead a team during service
- You are used to welcoming guests and ensuring that their entire stay is pleasant
- You are structured and can create a holistic view of the situation
- You have minimum 2 years experience in the role or in a similar leader position

TERMS OF EMPLOYMENT
Where: Boulebar Drottningtorget & Boulebar Folkets park, Malmö
Form of employment: Full time, Part time, Extra
When: After agreement

We offer wellness grants, shoe grants and are affiliated to collective agreements.

ABOUT US
We offer an exciting workplace with lots of joy and care. Just like society: boulebar is facing an exciting year. We are now about 200 employees at twelve Boulebars in Sweden, Denmark and UK. And the journey has just begun. Some would probably call us nerds. But the whole thing is about love for people. Between us in the company and to everyone who visits us. The company's core values have followed since the start in 2000 and have been the ground pillars of the entire business. Boulebar is based on joy, curiosity and adventure. Or as we ourselves say: freedom, togetherness and a glass of pastis.

If you recognize yourself in the description, apply today. The selection is ongoing.
Do you have questions? Contact me at cornelia.osterlund@boulebar.se

We look forward to hearing more from you!Return Apply for job!

Malmö

Drottningtorget 8
211 25 Malmö
Sweden