Göteborg, Sweden

Boulebar Rosenlund söker: Kockar

Vi tror att du tycker som vi, att service alltid står i fokus och att du på riktigt älskar människor. På Boulebar lagar vi sydfransk mat från grunden, hög kvalité på både hantverk och råvaror är viktigt för oss. Hoppas du gillar det med. Vi har plats för både dig som har mycket erfarenhet i köket sen tidigare samt dig som vill utvecklas och lära dig mer!

Här har vi listat egenskaper och erfarenheter som är viktiga för att vi skall trivas ihop:

- Älskar ditt hantverk och är nyfiken på att lära dig nytt
- Är inte rädd för att variera mellan kall/varm stationer
- Ansvarsfull och ordningsam
- Är en teamplayer

Vi erbjuder en spännande arbetsplats med massor av glädje och omtanke. Tillsammans jobbar vi varje dag för att utvecklas och erbjuda våra gäster en unik upplevelse.

Anställningsvillkor
Var: Rosenlund, Göteborg
Anställningsform: Heltid, deltid samt extra vid behov
När: Efter överenskommelse
Vi är anslutna till kollektivavtal.

OM OSS
Vi erbjuder en spännande arbetsplats med massor av glädje och omtanke. Precis som samhället så står Boulebar inför ett spännande år. Nu är vi cirka 150 anställda på tio Boulebarer i Sverige och Danmark. Och resan har bara börjat. Vissa skulle nog kalla oss nördar. Men hela grejen handlar om kärlek till människor. Mellan oss i bolaget och till alla som besöker oss. Företagets grundvärderingar har följt med sedan starten 2000 och genomsyrar hela verksamheten. Boulebar bygger på glädje, nyfikenhet och äventyr. Eller som vi själva säger: frihet, gemenskap och ett glas Pastis.

Känner du igen dig i beskrivningen, ansök redan idag. Urvalet sker löpande. Har du frågor? Kontakta mig på; alejandro.cirillo@boulebar.se
Vi ser fram emot att höra mer från dig!

Boulebar Rosenlund looking for: Chefs

We believe that you think like us, that service is always in focus and that you really love people. At Boulebar we cook southern French food from scratch. High quality of both craftsmanship and raw materials is important to us. Hope you like it too. We have room for both you who have a lot of experience in the kitchen before and you who want to develop and learn more!

Here we have listed characteristics and experiences that are important for us to thrive together:

Love your craft and are curious to learn new things
Is not afraid to vary between cold / hot stations
Responsible and orderly
Good teamplayer

We offer an exciting workplace with lots of joy and care. Together we work every day to develop and offer our guests a unique experience.

Terms of employment
Where: Rosenlund, Gothenburg
Form of employment: Full time, Part time, extra
When: After agreement

We are affiliated with collective agreements.

ABOUT US
We offer an exciting workplace with lots of joy and care. Just like society: boulebar is facing an exciting year. We are now about 150 employees at ten Boulebars in Sweden and Denmark. And the journey has just begun. Some would probably call us nerds. But the whole thing is about love for people. Between us in the company and to everyone who visits us. The company's core values have followed since the start in 2000 and have been the ground pillars of the entire business. Boulebar is based on joy, curiosity and adventure. Or as we ourselves say: freedom, togetherness and a glass of pastis.

Do you recognize yourself in the description, apply today. The selection is ongoing. Questions? Send an email to alejandro.cirillo@boulebar.se
We look forward to hearing more from you!Return Apply for job!

Göteborg

Rosenlundsgatan 8
411 20 Göteborg
Sweden