Stockholm, Sweden

BOULEBAR HAGASÖKER: Servitriser och servitörer

Vill du servera franskinspirerad mat?

Vi tror att du tycker som vi, att service alltid står i fokus och att du på riktigt älskar människor. Som servis är det du som tillsammans med övriga teamet skapar känslan av att vara i södra Frankrike med hjälp av mat, dryck och våra varma miljöer. Din främsta uppgift är att leverera overwhelming service till våra gäster.

Här har vi listat egenskaper och erfarenheter som är viktiga för att vi skall trivas ihop:

- Du älskar ditt hantverk och att dela med dig av det
- Bra på att snabbt skapa dig en helhetssyn för att få servicen att flyta på
- Ansvarsfull och ordningsam

Vi erbjuder en spännande arbetsplats med massor av glädje och omtanke. Tillsammans jobbar vi varje dag för att utvecklas och erbjuda våra gäster en unik upplevelse.

Anställningsvillkor

Var: Boulebar Haga, Stockholm
Anställningsform: Efter överrenskommelse
När: Vi rekryterar löpande

Vi är anslutna till kollektivavtal.

OM OSS

Vi erbjuder en spännande arbetsplats med massor av glädje och omtanke. Precis som samhället så står Boulebar inför ett spännande år. Nu är vi cirka 150 anställda på tio Boulebarer i Sverige och Danmark. Och resan har bara börjat. Vissa skulle nog kalla oss nördar. Men hela grejen handlar om kärlek till människor. Mellan oss i bolaget och till alla som besöker oss. Företagets grundvärderingar har följt med sedan starten 2000 och genomsyrar hela verksamheten. Boulebar bygger på glädje, nyfikenhet och äventyr. Eller som vi själva säger: frihet gemenskap och ett glas Pastis.

Känner du igen dig i beskrivningen, ansökan redan idag. Urvalet sker löpande. Har du frågor? Kontakta mig på; amil.ugalde@boulebar.se. Vi ser fram emot att höra mer från dig!

BOULEBAR HAGA LOOKING FOR: WAITERS

We believe that you think like us, that service is always in focus and that you really love people. As a waiter, you and the rest of the team create the feeling of being in the south of France with the help of food, beverage and our warm environments. Your main task is to deliver overwhelming service to our guests.

Here we have listed characteristics and experiences that are important for us to thrive together:

-You love your craft and to share it
-Good at quickly creating a holistic view to make the service flow
-Responsible and orderly

We offer an exciting workplace with lots of joy and care. Together we work every day to develop and offer our guests a unique experience.

Terms of employment
Where: Boulebar Haga, Stockholm
Form of employment: After agreement
When: We recruit on an ongoing basis

We are affiliated with collective agreements.

ABOUT US
We offer an exciting workplace with lots of joy and care. Just like society, boulebar is facing an exciting year. We are now about 150 employees at ten boulebars in sweden and denmark. And the journey has just begun. Some would probably call us nerds. But the whole thing is about love for people. Between us in the company and to everyone who visits us. The company's core values have followed since the start in 2000 and permeate the entire business. Boulebar is based on joy, curiosity and adventure. Or as we ourselves say: freedom community and a glass of pastis. Read more about us here.

If you recognize yourself in the description, apply today. The selection is ongoing. Do you have questions? Contact me at; amil.ugalde@boulebar.se. We look forward to hearing more from you!


Return Apply for job!

Stockholm

Liljeholmsvägen 14
117 61 Stockholm
Sweden