Göteborg, Sweden

Boulebar Rosenlund söker: Runner

Vi söker nu en kollega till vårt team på Boulebar Rosenlund. I din roll som runner kommer du vara en hjälpande hand till alla delar i restaurangen och på boulebanorna.

Här har vi listat egenskaper och erfarenheter som vi anser är viktiga för att vi skall trivas ihop:
- Du är nyfiken och vill lära dig nya saker
- Positiv med öga för detaljer
- Är social och älskar människor

Har du tidigare erfarenhet av restaurangbranschen är det toppen, men vi tror också att detta kan vara ditt första jobb.

Vi erbjuder en arbetsplats med glädje och omtanke. Vi arbetar varje dag för att utvecklas och erbjuda våra gäster en unik upplevelse. För oss är det naturligt att jobba tillsammans över våra olika team.

Anställningsvillkor

Var: Rosenlund, Göteborg
Anställningsform: Heltid, deltid samt extra vid behov
När: Efter överenskommelse

Vi är anslutna till kollektivavtal.

OM OSS
Vi erbjuder en spännande arbetsplats med massor av glädje och omtanke. Precis som samhället så står Boulebar inför ett spännande år. Nu är vi cirka 150 anställda på tio Boulebarer i Sverige och Danmark. Och resan har bara börjat. Vissa skulle nog kalla oss nördar. Men hela grejen handlar om kärlek till människor. Mellan oss i bolaget och till alla som besöker oss. Företagets grundvärderingar har följt med sedan starten 2000 och genomsyrar hela verksamheten. Boulebar bygger på glädje, nyfikenhet och äventyr. Eller som vi själva säger: frihet, gemenskap och ett glas Pastis.

Känner du igen dig i beskrivningen, ansök redan idag. Urvalet sker löpande. Har du frågor? Kontakta mig på; gilles.andreis@boulebar.se. Vi ser fram emot att höra mer från dig!

Boulebar Rosenlund looking for: Runner

We are now looking for a colleague to join our team at Boulebar Rosenlund In your role as runner, you will be a helping hand to all parts of the restaurant and on the boule courts.

Here we have listed characteristics and experiences that we believe are important for us to thrive together:

- You are curious and want to learn new things
- You are positive with an eye for detail
- You are social and love people

If you have previous experience working in a restaurant, that's great, but we also believe that this may be your first job.

We offer a workplace with joy and care. We work every day to develop and offer our guests a unique experience. For us, it is natural to work together across our different teams.

Terms of employment

Where: Rosenlund, Gothenburg
Form of employment: Fulltime, Part Time, Extra
When: After agreement

We are affiliated with collective agreements.

ABOUT US
We offer an exciting workplace with lots of joy and care. Just like society: boulebar is facing an exciting year. We are now about 150 employees at ten Boulebars in Sweden and Denmark. And the journey has just begun. Some would probably call us nerds. But the whole thing is about love for people. Between us in the company and to everyone who visits us. The company's core values have followed since the start in 2000 and have been the ground pillars of the entire business. Boulebar is based on joy, curiosity and adventure. Or as we ourselves say: freedom, togetherness and a glass of pastis.

Do you recognize yourself in the description, apply today. The selection is ongoing. Questions? Send an email to gilles.andreis@boulebar.se We look forward to hearing more from you!Return Apply for job!

Göteborg

Rosenlundsgatan 8
411 20 Göteborg
Sweden